Hem desenvolupat tota una enginyeria de presa (no invasiva) de dades en temps real per a vehicles, que ens proporciona informació de udòmetre, hores de funcionament, temperatures d’oli, anticongelant, càrrega de motor, activació o no de sistemes externs muntats en equips principals, utilització del fre, accelerador, embragatge, i així fins a més de 70 variables (depenent del model de vehicle), a més de les posicions instantànies i històriques, control de rutes a seguir, control de temps d’inactivitat, seguiment de lliuraments, etc.

GIM llegeix les dades de les variables que s’estan mesurant, així com els codis d’avaria notificats pel vehicle i genera en temps real les ordres de treball tant preventives com correctives i predictives, incorporant-les als fluxos de treball del client.

descarrega el catàleg ↓

1

Assignació de combustible amb base a consums teòrics (rendiment)

Validació física RFID d'unitat a bomba de combustible

Control automàtic de litres a despatxar

Avaluació de rendiment per unitat

2

Antena GSM/GPRS/EDGE/3G

Memòria interna

Bateria (fins a 30 dies)

Acceleròmetre, giroscopi i múltiples I/O's


3

Sistema GPS

4

Cel·lular


5

Accés web

Usuaris administradors

Tallers

Centres de monitorització

6

Servidors Cloud


7

Interfícies a aplicacions de client


8

Android

Windows phone

Clients

Gestió Integral de Manteniment

GMAO, amb 'G' de GIM