CONTROL, ADAPTABILITAT

I POTÈNCIA

GIM permet per la seva versatilitat la seva utilització en diversos àmbits: Indústries, Facilities, Healthcare, Flotes, i Serveis de manteniment. Disponible en diverses versions adaptades als nostres clients i sempre amb la garantia i seguretat d’un líder mundial en GMAO.

TelemetrIa

Hem desenvolupat tota una enginyeria de presa (no invasiva) de dades en temps real per a vehicles, que ens proporciona informació de udòmetre, hores de funcionament, temperatures d’oli, anticongelant, càrrega de motor, activació o no de sistemes externs muntats en equips principals, utilització del fre, accelerador, embragatge, i així fins a més de 70 variables (depenent del model de vehicle), a més de les posicions instantànies i històriques, control de rutes a seguir, control de temps d’inactivitat, seguiment de lliuraments, etc.

GIM llegeix les dades de les variables que s’estan mesurant, així com els codis d’avaria notificats pel vehicle i genera en temps real les ordres de treball tant preventives com correctives i predictives, incorporant-les als fluxos de treball del client.

CONTACT