URBASER és una empresa de l’àrea de medi ambient dedicada al desenvolupament de activitats de:

– Neteja viària

– Recollida R.S.U.

– Tractament, reciclatge i valorització energètica

– Gestió energètica intergral

– Gestió de zones verdes

– Gestió integral del cicle de l’aigua