Telefónica gestiona més de 600.000 actius amb GIM v11

Telefónica gestiona més de 600.000 actius amb GIM v11


Palau Automotive Manufacturing, nova planta de components d'automoció treballant amb GIM

Palau Automotive Manufacturing, nova planta de components d'automoció treballant amb GIM


El bicing sempre en forma amb GIM

El bicing sempre en forma amb GIM


Vithas implanta GIM als seus 19 hospitals

Vithas implanta GIM als seus 19 hospitals


MasterCold implanta GIM

MasterCold implanta GIM


Ametller, client GIM

Ametller, client GIM


MONRABAL implanta GIM

Avalats per una trajectòria de més de 40 anys, Monrabal és una empresa de construcció,…


Plàstics TATAY: 25 anys fent servir GIM

Plàstics TATAY, al 1991, va ser la primera empresa a on es va instal·lar GIM. Aquella versió GIM…


TRAM (Baix y Besós), amb GIM

TRAM és una empresa de transport públic que gestiona les dues xarxes actuals de tramvies a la Regió…


Urbaser, més de 15.000 vehicles i 50 plantes de tractament amb GIM

URBASER és una empresa de l'àrea de medi ambient dedicada al desenvolupament de activitats de: -…