Al grup Eulen, 4 països fan servir ja GIM per optimitzar les seves operacions de manteniment i neteja: Espanya, Perú, Colòmbia i Xile.

Link: Eulen Perú