Telefónica gestiona més de 600.000 actius amb GIM v11

Telefónica gestiona més de 600.000 actius amb GIM v11


Palau Automotive Manufacturing, nova planta de components d'automoció treballant amb GIM

Palau Automotive Manufacturing, nova planta de components d'automoció treballant amb GIM


Plàstics TATAY: 25 anys fent servir GIM

Plàstics TATAY, al 1991, va ser la primera empresa a on es va instal·lar GIM. Aquella versió GIM…


Amb Perú, ja són 4 els països del Grupo Eulen treballant amb GIM

Al grup Eulen, 4 països fan servir ja GIM per optimitzar les seves operacions de manteniment i…