Tcman, en col·laboració amb la DBUS i el OLI està desenvolupant un projecte cofinançat per la Unió Europea.