Eiffage Energia SLU ofereix solucions adaptades a cada client per a la prestació de serveis de Manteniment integral de les seves instal·lacions, en les que inclou la Gestió de Manteniment amb el programari GIM.
Molts dels nostres clients ja compten amb una gestió completa de manteniment mitjançant GIM. La seva implantació permet programar de forma molt senzilla i ordenada tots els treballs, analitzar els punts crítics de cada instal·lació i controlar eficaçment els costos

Link: Eiffage Energía