Telefónica gestiona més de 600.000 actius amb GIM v11

Telefónica gestiona més de 600.000 actius amb GIM v11