SERVEI PERSONALITZAT.
ATENCIÓ DE PROFESIONAL A PROFESIONAL.

tcman ofereix una sèrie de serveis adaptats a les necessitats de cadascun dels nostres clients depenent de les necessitats d’aquests.
De professional a professional.

SERVEIS

SUPORT

Suport tècnic personalitzat mitjançant atenció telefònica, correu electrònic o accés remot.

ACTUALITZACIONS

Perquè el seu programa disposa de les últimes novetats, tcman inclou  el servei d’actualitzacions mitjançant el qual disposarà de les últimes  versions de GIM.

PERSONALITZACIONS

Personalització del programa GIM: depenent de les necessitats de cada empresa, *GIM és totalment personalitza ble. El programa GIM respon a tots els requisits que la seva empresa necessiti perquè tingui l’eina més eficaç adaptada a les seves necessitats.

CLAUS EN MÀ

tcman ofereix un servei integral de consultoria denominat “claus en mà”, que permet elaborar una anàlisi de la situació actual de la gestió d’actius de l’empresa i a partir d’un diagnòstic real, realitzar la implementació del programari amb una optimització de costos i temps.

FORMACIÓ

tcman ofereix el seu servei de formació. A tcman estem segurs que un bon programa de manteniment necessita un personal adequadament format per treure el major profit a la inversió realitzada per l’empresa, per això oferim formació teòric-pràctica tenint actualment els cursos de:

ASG
Administrador Software GIM
AUG
Usuari Avançat Software GIM
CGM
Curs General de Manteniment
GMAO
Gestió del Manteniment asistit per ordenador

CONTACT